ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / NEWS - STATEMENTS > Κανόνες εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας συζήτησης / Forum Rules

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ seatclub.gr/forum - DISCLAIMER

(1/1)

SEATCLUB:
    Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το seatclub.gr/forum  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του seatclub.gr/forum στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

    Το seatclub.gr/forum δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε θα γίνονται προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση.
    Επίσης το seatclub.gr/forum δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το seatclub.gr/forum δεν δύναται να ελέγχει την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους που αναρτώνται σε αυτό. Το κόστος και την υποχρέωση των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης από τον οποίον προήλθαν οι δημοσιεύσεις και σε καμία περίπτωση το seatclub.gr/forum.
    Το seatclub.gr/forum, οι διαχειριστές του ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται ή σχετίζεται με αυτό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στις υπηρεσίες και σελίδες προσωπικού περιεχομένου (π.χ. forums, my gallery, my links κ.λ.π.) προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις των επισκεπτών/μελών.

    Δεδομένου ότι το διαδίκτυο "προσφέρει" ανωνυμία με τη χρήση nicknames και καθώς το seatclub.gr/forum δεν απαιτεί ούτε δύναται να επιβεβαιώνει τα πραγματικά στοιχεία των εγγεγραμμένων μελών, σε περίπτωση νομικής εμπλοκής δυο ή περισσοτέρων μερών με αφορμή λεγόμενα ή κάποιας πράξης μέσα από το  seatclub.gr/forum, το μόνο στοιχείο που μπορεί να δοθεί εφόσον ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από την Ελληνική Νομοθεσία ενέργειες, είναι η διεύθυνση η οποία χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση στις σελίδες του. Το δεδομένο αυτό θεωρείται ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ, και θα πρέπει να δίδεται κατόπιν της προσκόμισης του απαραίτητου ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ Ή ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ από τον εκάστοτε θιγόμενο/ενδιαφερόμενο, όπως αυτό ορίζεται από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 

SEATCLUB:
Έναρξη ισχύος από 19-04-2010

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση