ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / NEWS - STATEMENTS > Κανόνες εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας συζήτησης / Forum Rules

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ

(1/1)

SEATCLUB:
    Στις σελίδες του φόρουμ, υπάρχει πρόβλεψη για ύπαρξη Θεματικής Ενότητας αγγελιών, στην οποία μπορούν να δημοσιεύονται ανάλογα μηνύματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι σχετικοί κανόνες δημοσίευσης αγγελιών.
    Το seatclub.gr/forum δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των αγγελιών αυτών και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον χρήστη και τον πωλητή του αγαθού. Οι Administrators / Moderators δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τις αγοραπωλησίες και τις συναλλαγές από άποψης ποιότητας, ασφάλειας, νομιμότητας, τιμής και λοιπών χαρακτηριστικών, δεν εγγυώνται την ταυτότητα των χρηστών που λαμβάνουν μέρος στις συναλλαγές, δεν έχουν κανένα χρηματικό ή ανάλογο όφελος από τις συναλλαγές, και δεν φέρουν καμία ευθύνη σε κάθε περίπτωση βλάβης, ζημίας ή απάτης. Ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί το seatclub.gr/forum σε σχετική δικαστική διαφορά προκύπτουσα από τη συναλλαγή αυτή.
 
    Ειδικά για το χώρο των αγγελιών, εκτός από τους βασικούς κανονισμούς ισχύουν επιπρόσθετα τα ακόλουθα:

1.   Επιτρέπεται η δημοσίευση αγγελίας σε μέλος που έχει συμπληρώσει τον αριθμό των 50 δημοσιεύσεων (posts) στη δημόσια συζήτηση.
2.   Το προς πώληση αντικείμενο θα πρέπει να είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του μέλους που βάζει την αγγελία.
3.   Στην αγγελία θα πρέπει το προς πώληση αντικείμενο να είναι άμεσα διαθέσιμο για τον αγοραστή. Ως άμεσα διαθέσιμο αντικείμενο ορίζεται το αντικείμενο εκείνο το οποίο θα έχει τη δυνατότητα ο πωλητής να το αποστείλει εντός 3ημέρου από την συμφωνία με τον αγοραστή. Σε κάθε άλλη περίπτωση ή σε περίπτωση που ειδοποιηθεί η Διαχειριστική ομάδα για το αντίθετο από τον αγοραστή, η αγγελία θα αποσύρεται.
4.   Στην αγγελία θα πρέπει να υπάρχει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρόσφατη φωτογραφία του αντικειμένου που βρίσκεται προς πώληση. Η φωτογραφία θα αφορά το συγκεκριμένο αντικείμενο και όχι από διαφημιστικό φυλλάδιο. Πρόσφατη φωτογραφία θεωρείται αυτή που θα έχει ληφθεί εντός μιας εβδομάδας από την ανάρτηση της αγγελίας.
5.   Η αγγελία θα πρέπει να αναφέρει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ περιγραφή και τιμή πώλησης του αντικειμένου. Σε περίπτωση πολλών αντικειμένων που δίνονται συνολικά ή και τμηματικά, θα υπάρχει τιμή για όλα τα αντικείμενα. Η υποχρεωτική ανακοίνωση τιμής πώλησης είναι υποχρεωτική προς αποφυγή παρεξηγήσεων μεταξύ μελών, διαφορετικής τιμής για διαφορετικά μέλη και αγοραπωλησίας με σκοπό να πουληθεί στο μέλλον σε ανώτερη τιμή από ότι αγοράστηκε.
6.   Η συνεννόηση μεταξύ των αγοραστών και πωλητών θα γίνεται μέσω προσωπικών μηνυμάτων ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και όχι στη δημόσια συζήτηση.
7.   Όταν επιτευχθεί ο σκοπός της αγγελίας, παρακαλείστε να ενημερώνετε τους Moderators για να κλειδώνεται αυτή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.
8.   Μετά το πέρας τριμήνου αγγελίες που έχουν κλειδωθεί ή έχουν μείνει ανενεργές για το ίδιο διάστημα, θα μεταφέρονται.
9.   Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα ανάρτησης τριών αγγελιών ανά μήνα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
1.   Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση αγγελίας από μέλος που δεν έχει συμπληρώσει τις 50 δημοσιεύσεις. Δε θα γίνονται δεκτές αγγελίες από χρήστες που μόλις εγγράφηκαν στο seatclub.gr/forum με μόνο σκοπό την αγοραπωλησία αντικειμένων, για λόγους προστασίας των μελών του φόρουμ και του ίδιου το φόρουμ από χρήστες που δε σχετίζονται με αυτό και εγγράφονται με σκοπό τις αγοροπωλησίες.
2.   Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση αγγελίας από άλλο μέλος προκειμένου να διευκολυνθεί μέλος που δεν έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό δημοσιεύσεων. Υπεύθυνοι για την παράβαση θεωρούνται και τα δυο μέλη.
3.   Δεν επιτρέπεται η πώληση αντικειμένων προς εξυπηρέτηση άλλων μελών που δεν έχουν σχέση με το seatclub.gr/forum. Επίσης δεν επιτρέπεται η «οικειοποίηση» τέτοιων αντικειμένων προκειμένου να εξυπηρετηθεί άτομο ή επιχείρηση. Οι συνεχείς αναρτήσεις νέων αγγελιών με πράγματα που αφορούν κυρίως το χώρο του αυτοκινήτου από απλά μέλη θα περιορίζονται κατά την κρίση της Διαχείρισης του κλαμπ ώστε να αποφευχθούν καταστάσεις διευκόλυνσης  καταστημάτων.
4.   Δεν επιτρέπεται η πώληση/μεταπώληση οποιουδήποτε είδους επιχειρήσεων/καταστημάτων/ατόμων μέσω μέλους που στοχεύει σε χρήση του seatclub.gr/forum  για αυτό το σκοπό.
5.   Απαγορεύεται από τα μέλη η πώληση και προώθηση προϊόντων από εμπόρους και καταστήματα στα θέματα των αγγελιών. Ξεκαθαρίζεται πως σε αυτή την κατηγορία υπάγεται και κάθε κίνηση στον χώρο των αγγελιών από άτομα που συνεχώς πουλάνε διάφορα πράγματα και που δεν δικαιολογούν την φυσιολογική ύπαρξη και κατοχή από τους ίδιους θα αντιμετωπίζονται όπως οι έμποροι και τα καταστήματα τους.
6.   Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση αγγελίας υπό μορφής link που έχει αναρτηθεί σε άλλον ιστότοπο.
7.   Δεν επιτρέπονται σχόλια για τις τιμές των προς πώληση αντικειμένων.
8.   Δεν επιτρέπονται σχόλια ή δημοσιεύσεις που δεν έχουν σχέση με την αγγελία.
9.   Δε θα γίνεται δημοσίευση τηλεφωνικών αριθμών στη δημόσια συζήτηση προς αποφυγή περιπτώσεων όπου μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για ενοχλήσεις των ιδιοκτητών τους. Η ανταλλαγή τηλεφωνικών αριθμών επιτρέπεται μόνο μέσω των προσωπικών μηνυμάτων μεταξύ του πωλητή/αγοραστή.
10.   Απαγορεύεται ρητά η μετέπειτα πώληση σε προϊόντα, τα οποία έχουν χαριστεί από μέλος προς μέλος του seatclub.gr/forum.

    Το seatclub.gr/forum υπενθυμίζει ότι δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για όποιες διαφορές προκύπτουν στις αγοραπωλησίες προϊόντων στις αγγελίες πώλησης και ζήτησης. Έχει όμως την δυνατότητα να επεμβαίνει στο μέτρο του δυνατού ώστε να προλαμβάνονται δυσάρεστες καταστάσεις για τα μέλη του. Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν τηρούνται οι ανωτέρω κανονισμοί, η Διαχειριστική ομάδα του θα αποσύρει ή θα τροποποιεί κατάλληλα τις αγγελίες αυτές χωρίς να έχουν την υποχρέωση ενημέρωσης αυτής της κίνησής της αφού είναι μέρος των κανονισμών που γίνονται αποδεκτοί κατά την εγγραφή των μελών.

SEATCLUB:
Έναρξη ισχύος από 19-04-2010

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση